यस लाभ लागत बिस्लेषण तथा व्यवसाहिक योजना तयार गर्दा कास्की जिल्लाको २०७५ को स्वीकृत दर रेट राखिएको छ र
सिफारिस बिउ, मल तथा रसायनिक मल (युरिया, डी.ए.पी. र पोटास) को मात्रा कृषि डायरी २०७६ बाट समाबेस गरिएको छ |
यदि यहाँ समाबेस गरिएको दर भन्दा भिन्न दरको प्रयोग गरि व्यवसायिक योजना तयार गर्न चाहानुहुन्छ भने यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ |